Konsultacje

Konsultacje – ta metoda skierowana jest do rodziców, których niepokoi funkcjonowanie dziecka i nie wiedzą jakie jest podłoże nieprawidłowych reakcji, zachowań itp. Konsultacja pomaga ocenić czy problem dziecka należy do Procesów Przetwarzania Sensorycznego czy ma całkowicie inne źródło.