Terapia Integracji Bilateralnej

Terapia Integracji Bilateralnej – jest to indywidualny program ruchowy stworzony dla dzieci z trudnościami w nauce(dysleksja, dyspraksja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, tam gdzie charakterystyczna jest niedojrzałość i nieharmonijny rozwój układu nerwowego)

Specjalistycznie zaprojektowany program ćwiczeń ma na celu poprawę w zakresie:
• lepszej współpracy między półkulami mózgowymi
• świadomości ciała (schemat ciała w przestrzeni)
• równowagi statycznej i dynamicznej
• kontroli postawy
• współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył
• poczucia kierunku
• pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu
• automatyzacji ruchu
• wielozadaniowości
• funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci